Suspicious activity detected, secure your marketing

Dirk Jan Koekkoek

10:25 - 11:05

E-mail is de meest gebruikte aanvalsvector. Eindgebruikers wordt geleerd om voorzichtig te zijn en bij twijfel vooral niet te klikken op verdachte berichten. Dit staat haaks op het vereiste vertrouwen om doelgroepen te verleiden tot een klantreis (customer journey).

Als ondernemer heeft Dirk Jan Koekkoek zich vanuit een e-mailmarketing achtergrond gespecialiseerd in e-mail security. Hij licht toe waarom security en marketing onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook deelt hij zijn visie op welke strategieën en concrete acties een succesvolle marketeer dient toe te passen, om security in te zetten als conversie optimalisatie instrument.

Dirk Jan Koekkoek

VP Product ManagementMimecast